logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

Celem uzyska­nia bliższych infor­ma­cji o lsbc lub złoże­nia zapy­ta­nia o możli­wość współpracy użyj poniższych danych lub formularza:

Life Sci­ence Biznes Con­sult­ing (LSBC) Sp. z o. o.

ul. Pomorska 8 lok.3

30039 Kraków


Tel: +48 608 095656

NIP: 6762415719